Preasráiteas - Muilte Olla Cushendale chun Ionadaíocht a dhéanamh do Chontae Chill Chainnigh ag Dámhachtainí Náisiúnta Fiontraíochta

Beidh Muilte Olla Cushendale ag déanamh ionadaíochta do Chill Chainnigh ag an 22ú Dámhachtainí Náisiúnta Fiontraíochta i dTeach an Ard-Mhéara, Baile Átha Cliath ar 2 Meitheamh. Déanann Muileann Olla Cushendale teicstílí comhaimseartha uathúla Éireannacha a cheardaíocht le bunáit gan sárú a théann siar go dtí an 13ú hAois.

Cluiche Ceannais Náisiúnta Muilte Olla Cushendale ag fáil Gradam an Chontae

Beidh Philip agus Mary Cushen in éineacht lena n-iníon Miriam ó Mhuileann Olla Cushendale ag déanamh ionadaíochta do Chill Chainnigh ag an 22ú Dámhachtainí Náisiúnta Fiontraíochta i dTeach an Ard-Mhéara, Baile Átha Cliath ar 2 Meitheamh. Déanann Muileann Olla Cushendale teicstílí comhaimseartha uathúla Éireannacha a cheardaíocht le bunáit gan sárú a théann siar go dtí an 13ú hAois. Déanann an gnó teaghlaigh teicstílí d’olann, móirín agus olann uain na hÉireann, i mbaisceanna beaga ó lomra go fabraic, ag cinntiú ardchaighdeán don mhargadh baile agus idirnáisiúnta. Is é an séú glúin de ghnó an teaghlaigh agus ceann de na muilte deiridh atá fágtha in Éirinn atá fós ag feidhmiú mar mhuileann ingearach, ag obair le lomra na gcaorach agus á phróiseáil, ar fad faoin aon díon amháin.

Beidh Muilte Olla Cushendale san iomaíocht anois i gcoinne 30 iomaitheoir eile ó gach ceantar údaráis áitiúil le haghaidh sciar de chiste duaise €50,000 an bhuaiteora. I measc na gcatagóirí i mbliana tá ‘Gnó Easpórtála is Fearr,’ ‘An Gnólacht Nuathionscanta is Fearr’ agus ‘Nuálaíocht’, chomh maith le hocht ndámhachtain réigiúnacha. Tá dhá Ghradam Náisiúnta Fiontraíochta nua i mbliana chomh maith le gradam “One to Watch” agus gradam “Inbhuanaitheacht / Glas”. I measc na mbuaiteoirí náisiúnta ó Chontae Chill Chainnigh roimhe seo bhí cuideachtaí ar nós Mileeven, Mechanical Modular Solutions agus MyBio.

Cathaoirleach Chomhairle Contae Chill Chainnigh An Clr. Dúirt Fidelis Doherty:

Leagann na Gradaim Náisiúnta Fiontraíochta béim ar éachtaí agus ar an méid a dhéanann gnólachtaí beaga agus taispeánann siad a rathúlacht”.

Dúirt sí freisin

Ba mhaith linn comhghairdeas a dhéanamh le Cushendale Woolen Mills as a gcuid éachtaí go dtí seo agus guímid gach rath orthu sna céimeanna deiridh den chomórtas.”

.
An Comhairleoir Fidelis Doherty

Ag labhairt di roimh na gradaim, dúirt Fiona Deegan, Ceann Fiontair le hOifig Fiontair Áitiúil Chill Chainnigh:

Tugann na Gradaim seo deis chun an méid a chuireann gnólachtaí beaga lenár ngeilleagar áitiúil a cheiliúradh agus a aithint.”

.

Dúirt sí freisin

Tá dhá cheann de na blianta eacnamaíocha is dúshlánaí caite acu agus tar éis idirbheartaíocht a dhéanamh atá ag éirí níos láidre agus ag tnúth leis na deiseanna atá amach romhainn”.

Ceannaire OFÁ Chill Chainnigh Fiona Deegan

Tá na Dámhachtainí Fiontraíochta Náisiúnta ar cheann de roinnt tionscnamh a reáchtálann na hOifigí Fiontair Áitiúla, chun fiontraíocht a chothú ar fud na tíre. Ar na cinn eile tá an tSeachtain Fiontair Áitiúil, Clár Fiontraíochta na Mac Léinn, Lá Náisiúnta Fiontraíochta na mBan agus Taispeántas Fiontraíochta Áitiúil. Tá na hOifigí Fiontair Áitiúla in údaráis áitiúla maoinithe ag Rialtas na hÉireann trí Fhiontraíocht Éireann.

Bunaithe in 2014, is iad na hOifigí Fiontair Áitiúla an acmhainn riachtanach d’aon fhiontraí atá ag iarraidh gnó a thosú nó d’aon ghnóthas beag atá ag lorg tacaíochta nó comhairle chun cabhrú leo fás. Ó bunaíodh iad ocht mbliana ó shin, tá na hOifigí Fiontair Áitiúla tar éis cabhrú le breis agus 20,000 post a chruthú ar fud na tíre. Oibríonn na OFÁanna leis na mílte cliantchuideachta ar fud na hÉireann i raon éagsúil earnálacha a chuireann meantóireacht, oiliúint, sainchomhairle agus tacaíochtaí airgeadais ar fáil do ghnóthais bheaga. Le haghaidh tuilleadh eolais féach www.LocalEnterprise.ie

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan