Scéim Deontais Athchóirithe Tithe Folamh - Ciste na mBailte Croí Cónaithe

Leathnaíodh an Deontas Athchóirithe Réadmhaoine Folamh chuig réadmhaoin fholmha incháilithe i gcathracha agus i gceantair thuaithe araon. Is féidir le ceannaitheoirí tí suas le €30,000 a fháil anois chun cabhrú leo iad a athchóiriú. Má tá an réadmhaoin tréigthe, b'fhéidir go mbeifeá in ann €20,000 breise a fháil, as iomlán de €50,000.

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan