Iománaíocht agus Linn - Guthanna CLG ón gCartlann

Is sraith nua podchraoltaí é Hurling and Us faoi iománaíocht Chill Chainnigh, arna coimisiúnú ag Oifig Oidhreachta Chomhairle Contae Chill Chainnigh agus arna léiriú ag Conor Sweetman agus Regina Fitzpatrick.

Lory Meagher ag comhrá le Jim Dermody ar chúl i gCluiche Ceannais Laighean 1945
Lory Meagher i mbun comhrá le Jim Dermody ar chúl i gCluiche Ceannais Laighean 1945 (grianghraf le caoinchead ó Mhúsaem agus ó Chartlann CLG i bPáirc an Chrócaigh)
Iománaíocht agus Linn sraith nua podchraoltaí faoi iománaíocht Chill Chainnigh atá coimisiúnaithe ag Oifig Oidhreachta Chomhairle Contae Chill Chainnigh agus léirithe ag Conor Sweetman   agus Regina Fitzpatrick. Cuimsíonn gach clár agallaimh agus cuimhní cinn daoine as Cill Chainnigh faoin iománaíocht – ó na 1910idí go 2012 lena n-áirítear Paddy Buggy, Dan McEvoy, Ned Quinn agus Nickey Brennan.

Tá an tsraith bunaithe ar shleachta as na hagallaimh bhunaidh a rinneadh do Thionscadal Stair Bhéil CLG (2008-2012) a choimisiúnaigh CLG chun 125 bliain a chomóradh. Tugann an tsraith podchraoltaí seo na hagallaimh luachmhara CLG seo chuig lucht féachana níos leithne.

Díríonn gach ceann de na 4 eipeasóid sa tsraith ar théama difriúil:

  1. Scoileanna (iománaíocht i saol na scoile)
  2. Turais (ag taisteal chuig cluichí)
  3. Heroes (scéalta an chluiche)
  4. Taobh thiar de na Láithreacha (Tionscadal Stair Bhéil an CLG agus an saibhreas atá sa bhailiúchán)

iománaíocht agus sinn - Kilkenny Voices from the GAA archives

Déanann Hurling and Us ceiliúradh ar áit na hiomána i saol sóisialta agus oidhreacht chultúrtha Chill Chainnigh, chomh maith lenár bhféiniúlacht chomhchoiteann, agus mar sin tá sé an-oiriúnach go seolfar na podchraoltaí le linn Sheachtain na hOidhreachta.”

a deir Dearbhala Ledwidge, Oifigeach Oidhreachta Chomhairle Contae Chill Chainnigh. 

Tá cluiche na hiomána agus na camógaíochta a théann siar 2,000 bliain le sonrú go láidir i miotaseolaíocht na hÉireann, go háirithe i saga eipiciúil Chú Chulainn, agus atá aitheanta go hoifigiúil ag Eagraíocht Oideachais Eolaíochta agus Chultúir na Náisiún Aontaithe (UNESCO) mar chuid de thábhachtach idirnáisiúnta. oidhreacht chultúrtha.

An Tionscadal Stair Bhéil CLG, ar a bhfuil na podchraoltaí seo bunaithe, ina bhfuil 32 agallamh le daoine a bhfuil baint acu leis an CLG as gach cearn de Chontae Chill Chainnigh. Ba í Regina Fitzpatrick, as Galmoy, Co. Chill Chainnigh ó dhúchas í a stiúradh go príomha agus ghlac siad áit an CLG i saol na hÉireann agus taithí na ndaoine ar fud na tíre a bhí páirteach sna cluichí, ina nguthanna féin. ‘Is meabhrúchán iontach é éisteacht leis na hagallaimh seo 10 mbliana tar éis iad a thaifeadadh den chéad uair ar shaibhreas bhailiúchán Chill Chainnigh. Is é luach uathúil na Staire Béil ná a cumas an t-eispéireas beo ar imeachtaí san am atá caite ina ndath agus ina mothúcháin agus ina saol a ghabháil. Is ceiliúradh é an podchraoladh seo ar chuimhní cinn na hiomána i gCill Chainnigh mar atá coinnithe sa chnuasach seo’, dar le Regina, an Staraí Béil, agus ball de bhunaitheoirí Chumann Lúthchleas Gael. Líonra Stair Bhéil na hÉireann. Tá an chartlann iomlán lonnaithe i Músaem agus i gCartlann an CLG i bPáirc an Chrócaigh agus is féidir teacht uirthi ag www.gaa.ie/the-gaa/oral-history/.

Dearbhala Ledwidge

Oifigeach Oidhreachta

Comhairle Contae Chill Chainnigh

lúnasa 2022

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan