Comhairliúchán - Cuidigh linn plean a mhúnlú don todhchaí - PÁEP Chill Chainnigh 2023 -2028

Mar chuid dár gcomhairliúchán pobail, ba mhaith linn do thuairimí a chloisteáil.

Cabhraigh linn plean a chumadh don todhchaí

Tá Comhairle Contae Chill Chainnigh agus Coiste Forbartha Pobail Áitiúil Chill Chainnigh ag iarraidh go n-inseoidh tú dúinn faoi na deiseanna, agus na dúshláin atá romhat, ar fud an chontae a chuireann isteach ar do shaol. Chun eolas a thabhairt don chéad Phlean Áitiúil Eacnamaíoch agus Pobail (LECP) don chontae ba mhaith linn go roinnfeá d’fhís do Chill Chainnigh linn, agus aiseolas ar ár spriocanna agus cuspóirí atá beartaithe, agus cabhrú linn na príomhthorthaí a sheachadfaimid thar 10 bpríomhréimse a bhunú. :

 • Aeráid & Inbhuanaitheacht
 • Tacú le Gnólachtaí
 • Cultúr, Oidhreacht & Turasóireacht
 • Geilleagar Tuaithe
 • Oideachas & Scileanna
 • Céimithe a Mhealladh
 • Éagothroime Sláinte
 • Forbairt Pobail
 • Infheistíocht Shóisialta
 • Tithíocht

Cad é PÁEP Chill Chainnigh?

Tá tús curtha ag Comhairle Contae Chill Chainnigh agus ag Coiste Forbartha Pobail Áitiúil Chill Chainnigh leis an bpróiseas chun Plean Áitiúil Eacnamaíoch agus Pobail (LECP) a ullmhú. Tógfaidh an Plean seo ar an bPlean roimhe sin, a chlúdaigh an tréimhse 2016 – 2021, agus cuirfear in ionad é.

Leagfaidh an PÁEP nua amach, don tréimhse 2023 – 2028, na cuspóirí agus na gníomhartha a chreidimid a theastaíonn chun forbairt eacnamaíoch agus pobail áitiúil Chontae Chill Chainnigh a chur chun cinn agus chun tacú leis.

Mar chuid den chéad chéim lenár bplean nua a threorú, tá dréacht ullmhaithe ag Comhairle Contae Chill Chainnigh Ráiteas Socheacnamaíoch. https://www.yourkilkennylecp.ie/ 

Mar chuid dár gcomhairliúchán pobail, ba mhaith linn do thuairimí a chloisteáil ar ár 10 ndréacht-sprioc ardleibhéil agus ar na cuspóirí pobail agus eacnamaíocha inbhuanaithe atá leagtha amach ann, in éineacht leis na torthaí inmhianaithe agus an fhís atá agat do Chill Chainnigh.

Cén fáth a bhfuilimid i gComhairliúchán?

Chun a chinntiú go léiríonn an PÁEP riachtanais agus mianta an phobail áitiúil, shaoránaigh agus ghnóthaí Chill Chainnigh, tá sé ríthábhachtach go dtuigfimid do thosaíochtaí chun iad a léiriú sa phlean deiridh.

Conas is féidir liom a bheith páirteach?

Tóg ár suirbhé saoránach

Cliceáil le do thoil ar an nasc thuas chun tú a atreorú chuig leathanach suirbhé an LECP. Tógfaidh sé thart ar 10-15 nóiméad an suirbhé seo a chríochnú agus cuirfear deireadh leis Dé hAoine 23 Meán Fómhair 2022.

Tá an Dréacht-Ráiteas Socheacnamaíoch agus na Dréacht-Spriocanna Ardleibhéil ar fáil don phobal ag na láithreacha seo a leanas freisin:

An Cheantar

Seoladh

Amanna oscailte

Halla an Chontae

Sráid Eoin, Cill Chainnigh, R95 A39T

Luan go hAoine 9am-1pm & 2pm-5pm

Oifig Cheantair Bhardasaigh Caisleán an Chomair

Sráid Chill Chainnigh, Caisleán an Chomair, Co. Chill Chainnigh, R95 KW93

Luan go hAoine 9am-1pm & 2pm-5pm

Oifig Cheantair Bhardasaigh Baile Mhic Andáin

Tobar Mhuire, Baile Mhic Andáin, Co. Chill Chainnigh, R95 TX68

Luan go hAoine 9am-1pm & 2pm-5pm

Oifig Cheantair Bhardasaigh Callainn

Bóthar Chluain Meala, Callainn, Co. Chill Chainnigh, R95 RK06

Luan go hAoine 9am-1pm & 2pm-5pm

Oifig Cheantair Bhardasaigh Port an Chalaidh

Ionad Siopadóireachta Phort an Chalaidh, Port an Chalaidh, Port Láirge, X91 DE42

Luan go hAoine 9am-1pm & 2pm-5pm

Leabharlann Ghráig na Manach

Bóthar an Chlochair, Gráig na Manach, Co. Chill Chainnigh R95 V342

Dé Máirt 10am-8pm, Dé Céadaoin go hAoine 10am-5pm & Dé Sathairn 10am-1:30pm

Leabharlann Áth na nUrlainn

Teach na Cúirte, Áth na nUrlainn, Co. Chill Chainnigh, E41 A2X4

Dé Máirt 10am-8pm, Déardaoin 10am-5pm, Dé hAoine & Dé Sathairn 10am-1:30pm

Nó is féidir aighneachtaí scríofa a sheoladh chuig an seoladh seo a leanas:

Comhairliúchán LECP,

Rannóg Pobail,

Teach Glas Eoin,

kilkenny

R95 CX92

An dáta deiridh le haighneachtaí a fháil Dé hAoine, 23rd Meán Fómhair, 2022

Freastal ar cheardlann fíorúil

I rith mhí Dheireadh Fómhair beimid ag reáchtáil trí cheardlann fhíorúil, ceann do na ceantair bhardasacha sa chontae, mar seo a leanas.

 • Caisleán an Chomair (ócáid ​​fhíorúil) – Dé hAoine 7 Deireadh Fómhair, 19:00-21:00
 • Callainn-Thomastown (ócáid ​​fhíorúil) – Dé Luain 10 Deireadh Fómhair, 19:00-21:00
 • Baile an Phoill (ócáid ​​fhíorúil) – Dé Céadaoin 12 Deireadh Fómhair, 19:00-21:00

Freastal ar imeacht pearsanta

Nó cláraigh le freastal ar ár gceardlann poiblí i gCathair Chill Chainnigh

 • Cathair Chill Chainnigh – Óstán Springhill Court, Bóthar Phort Láirge, Cill Chainnigh, R95 NX32 - Dé Céadaoin 5 Deireadh Fómhair, 19:00-21:00

Ní mór duit réamhchlárú le haghaidh tinrimh. Chun clárú don imeacht i do cheantar cliceáil ar an nasc: https://www.yourkilkennylecp.ie/

 

 

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan