Glao chuig Tógálaithe Tithe agus Forbróirí Tithíochta

Léirithe spéise á lorg do shocruithe réamhcheannaigh d’fhorbairtí cónaithe nár tosaíodh ar thithíocht inacmhainne agus shóisialta. Aighneachtaí arna n-iarraidh faoin 4 Samhain 2022.

Tá léirithe spéise á lorg ag Comhairle Contae Chill Chainnigh do shocruithe réamhcheannaigh d’fhorbairtí cónaithe nach bhfuil tosaithe ar thithíocht inacmhainne agus shóisialta.

Déan teagmháil lenár Rannóg Tithíochta ag tithíochtcapital@kilkennycoco.ie
chun roghanna a phlé nó chun togra a thíolacadh.

Is glao leanúnach é seo ar thograí

Déanfar athbhreithniú ar aighneachtaí ar 28th aibreán 2023, 30th meitheamh 2023 agus 3rd samhain 2023 an bhliain seo

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan