Glao chuig Tógálaithe Tithe agus Forbróirí Tithíochta

Léirithe spéise á lorg do shocruithe réamhcheannaigh d’fhorbairtí cónaithe nár tosaíodh ar thithíocht inacmhainne agus shóisialta. Aighneachtaí arna n-iarraidh faoin 4 Samhain 2022.

Tá léirithe spéise á lorg ag Comhairle Contae Chill Chainnigh do shocruithe réamhcheannaigh d’fhorbairtí cónaithe nach bhfuil tosaithe ar thithíocht inacmhainne agus shóisialta.

Íoslódáil an Foirm Léirithe Suime Deiridh ó Chomhairle Contae Chill Chainnigh Deireadh Fómhair 2022.docx (méid 113.5 KB)

Íoslódáil an Treoir Deiridh chun Aighneacht a Dhéanamh Turnkeys Comhairle Contae Chill Chainnigh Deireadh Fómhair 2022.pdf (méid 447.8 KB)

Déan teagmháil lenár Rannóg Tithíochta ag tithíochtcapital@kilkennycoco.ie
chun roghanna a phlé nó chun togra a thíolacadh.

Aighneachtaí arna n-iarraidh ag 4th samhain 2022 don ghlao seo

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan