Teagmháil

Teagmháil

Comhairle Contae Chill Chainnigh - Déan Teagmháil Linn

Halla an Chontae
Sráid Eoin
kilkenny

R95 A39T
Teileafón:056 779 4000

Comhordanáidí GPS: N 52.652411 & W -7.24514

Facs:
056 779 4004
Ríomhphost Fiosrúchán Ginearálta

Gearáin ó Chustaiméirí

Oifig Tithíochta
Teach John Green
Faiche Eoin
kilkenny

R95 CX92
Teileafón: 056 7794900

Comhordanáidí GPS: N 52.655460 & W -7.24677

tithíocht@kilkennycoco.ie

Ceantar Bardasach Chaisleán an Chomair
Sráid Chill Chainnigh
Caisleán an Chomair
Co Chill Chainnigh

R95 KW93
Teileafón: 056 - 7794450

Comhordanáidí GPS: N 52.807622 & W-7.211259

  

Ceantar Bardasach Chathair Chill Chainnigh
Halla na Cathrach
An tSráid Ard
kilkenny

R95K851
Teileafón: 056 779 4500 / 056 779 4516

Comhordanáidí GPS: N 52.651895 & W-7.253085

 

Ceantar Bardasach Challainn - Baile Mhic Andáin

Oifig Tuaithe: Callainn

Bóthar Chluain Meala
Callan
Co. Chill Chainnigh

R95 RK06
Teileafón: 056 - 7755520

Comhordanáidí GPS: N 52.540597 & W -7.393556

  

Ceantar Bardasach Challainn - Baile Mhic Andáin 

Oifig na Tuaithe: Baile Mhic Andáin

Tobar Mhuire
Baile Mhic Andáin
Co. Chill Chainnigh

R95 TX68
Teileafón: 056 - 7793340

Comhordanáidí GPS: N 52.530139 & W -7.141885

  

Ceantar Bardasach Bhaile an Phoill
Ionad Siopadóireachta Ferrybank
Banc an Chalaidh
Port Láirge

X91 DE42
Teileafón: 051 831370

Comhordanáidí GPS: N 52.273949. XNUMX, & W -7.097626

Facs:
051 831379
ferrybank@kilkennycoco.ie
Uimhreacha Teagmhála Éigeandála:

Dóiteáin: 999 nó 112

Gach éigeandáil eile lasmuigh d’uaireanta oifige:  0818 399399

Uaireanta Oscailte Am Lóin:

kilkenny Halla an Chontae Dúnfar an príomhfhoirgneamh (seachas Mótarcháin) don phobal ó 1 in chun 2 in.

Halla na Cathrach dhúnfaidh an pobal ó 1 in chun 2 in.

Freagrófar fóin laistigh de rannóga mar is gnách.
Atreoróidh an príomh-lasc chuig glórphost.

Halla an Chontae - Oifig Mótarchánach / Oifig Fáltais - Luan - Aoine (Seachas Laethanta Saoire Bainc) - 9.10 rn - 3.30 in

Halla na Cathrach - Oifig Tráchta/Fáltais - Luan - Aoine (Seachas Laethanta Saoire Bainc) - 9.30 am - 1 pm & 2 pm - 4 pm

Pleanáil: 9 am - 4 pm,
Am Lóin Dúnta 1 pm - 2 pm

Tithíocht: 9 am - 5 pm - Teach Faiche Sheáin, Faiche Eoin.
Am Lóin Dúnta 1 pm - 2 pm

Bóithre: 9 am - XNUM pm
Am Lóin Dúnta 1 pm - 2 pmTá na huimhreacha diailithe agus ríomhphoist dhíreacha do na ranna seirbhíse éagsúla de chuid Chomhairle Contae Chill Chainnigh liostaithe thíos.
Roinn/RannógUimhirRíomhphost
cuntais056 - 7794222 
Oifig Ealaíon056 - 7794135 
Cosaint Shibhialta(087) 1961760Ríomhphost
Pobal agus Fiontar056 - 7794920Ríomhphost
Gnóthaí Corparáideacha056 - 7794070Ríomhphost
Deasc Seirbhíse do Chustaiméirí056 - 7794140Ríomhphost
Comhshaol056 - 7794470Ríomhphost
Seirbhís Dóiteáin056 - 7794400Ríomhphost
Oifig Oidhreachta056 779 4925Ríomhphost
Deontais Ardoideachais056 7794227Ríomhphost
Tithíocht Ginearálta056 - 7794900Ríomhphost
Tithíocht - Daoine gan Dídean056 - 7794916 
Tithíocht - Iasachtaí056 - 7794935Ríomhphost
Tithíocht - Cothabháil056 - 7794914Ríomhphost
Acmhainní Daonna056 - 7794155Ríomhphost
IS/IT056 - 7794235Ríomhphost
Leabharlann056 - 7794160Ríomhphost
Mótarcháin056 - 7794100 Facs: 056 - 7794051Ríomhphost
Fíneálacha Páirceála056 - 7794540 
Riarachán Pleanála056 - 7794010Ríomhphost
Forfheidhmiú Pleanála056 - 7794010Ríomhphost
Fáltais056 - 7794229 
bóithre056 - 7794060Ríomhphost
Seirbhísí Sláintíochta056 - 7794050Ríomhphost
Oibrí sóisialta056 - 7794900 
Tráchta056 - 7794540 
Freagra Daonnúil na hÚcráine056 - 779 4231Ríomhphost
Uimhir Facs  
Go ginearálta056 - 7794004 

I gcás Éigeandálaí lasmuigh d’Uaireanta Oifige, cuir glaoch ar 0818 399 399

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan